Home » Conceptes generals » Genètica i races

Genètica i races

Aptituds i races

Aptituds i races - Remugants «Ramon Trias Torrent»

Presentació: Aptituds i races en ramaderia. Máximo Espadas.

Races a Menorca

Races a Menorca - Remugants «Ramon Trias Torrent»

Presentació: Races ramaderes a Menorca. Máximo Espadas.

Espècies i races

Presentació: Espècies i races ramaderes. Máximo Espadas.

Genètica

Presentació. La genètica. Máximo Espadas.