Home » Explotacions Vaques de llet » Explotació i sector productor » Futur de l'explotació de vaques de llet a Catalunya (article)

Futur de l'explotació de vaques de llet a Catalunya (article)

Article per a la revista Enginyers Tècnics Agrícoles. 2010. Les explotacions de vaques de llet en un futur immediat.