Formular i plantejar una ració

Presentació. Formulació i plantejament d'una ració. Exemples. Ració única.