Home » Explotacions Vaques de llet » Alimentació » Efectes de la ració » Fibra i ració » Font farratgera, ingestió, digestió, producció

Font farratgera, ingestió, digestió, producció

Resum. Efectes de la font i la quantitat farratgera sobre la ingestió, la producció de llet i la digestió a vaques de llet. JDSci 1997.

Effects of dietary forage source and amount of forage addition on intake, milk yield, and digestion for lactating dairy cows. J.W. West, G. M, Hill, R.N. Gates, and B.G. Mullinix. 1997 J Dairy Sci 80:1656‐1665.

El nivell òptim de NDF en les racions dependrà dels farratges utilitzats, per tant formular racions sobre la base d'un % específic de NDF, sense considerar la font farratgera, no sembla massa vàlid. La formulació en aquests termes, sense considerar la digestibilitat de la fibra, dóna pitjors resultats (West et al., 1997).