Home » Explotacions Vaques de llet » Alimentació » Efectes de la ració » Fibra i ració » Fibra, necessitats (sistema Mertens)

Fibra, necessitats (sistema Mertens)

Resum. Necessitats en fibra, sistema Mertens. JDSci 1997.

D.R.Mertens. 1997. Creating a system for meeting the fiber requirements of Dairy Cows. J Dairy Sci 80:1463‐1481.