Fibra i ració

Fibra o pols?

Vídeo sobre la fibra. Què queda si es tritura el farratge?

Fibra, farratgera i no farratgera

Resum. Interaccions entre fibres farratgeres i fibres no farratgeres. JDSci 1997.

Fibra, necessitats (sistema Mertens)

Resum. Necessitats en fibra, sistema Mertens. JDSci 1997.

Fibra físicament efectiva, fermentació i AGV

Resum. Relació entre fermentació i producció d’àcids al rumen i necessitats de fibra físicament efectiva. JDSci 1997.

Fibra efectiva, mesurar-la

Resum. Mesures de l’efectivitat de la fibra mitjançant proves amb animals. JDSci 1997.

Fibra, efectes ingestió, digestió, segons temps atmosfèric

Resum. Efectes de la fibra sobre la ingestió i digestió segons temps atmosfèric. JDSci 1999.

Fibra efectiva ensitjat blat de moro, efectes masticació, acidosi

Article en anglès. Efectes de la fibra efectiva sobre la ingestió, la masticació i l'acidosi ruminal en dietes basades en ensitjat de blat de moro. JDSci 2005.

Fibra efectiva, efectes digestió, producció, inici lactació

Article en anglès. Efectes de la fibra efectiva sobre la digestió i la producció a l'inici de la lactació, racions unifeed. JDSci 2006.

Fibra efectiva ensitjat ordi, efectes masticació, fermentació

Article en anglès. Efectes de la fibra efectiva sobre masticació, fermentació en dietes basades en ensitjat d'ordi. JDSci 2006.

Fibra efectiva, efectes masticació, digestió, acidosi

Article en anglès. Mètode de determinació de la fibra efectiva, efectes sobre masticació, sobre l'acidosis ruminal i la digestió. JDSci 2006.

Fibra efectiva, efectes ingestió i digestibilitat

Article en anglès. Efectes de la fibra efectiva sobre la ingestió i la digestibilitat de la matèria orgànica, i sobre la producció. JDSci 2006.

Font farratgera, ingestió, digestió, producció

Resum. Efectes de la font i la quantitat farratgera sobre la ingestió, la producció de llet i la digestió a vaques de llet. JDSci 1997.