Fibra i ració

Fibra o pols?

Vídeo sobre la fibra. Què queda si es tritura el farratge?

Fibra, farratgera i no farratgera

Resum. Interaccions entre fibres farratgeres i fibres no farratgeres. JDSci 1997.

Fibra, necessitats (sistema Mertens)

Resum. Necessitats en fibra, sistema Mertens. JDSci 1997.

Fibra físicament efectiva, fermentació i AGV

Resum. Relació entre fermentació i producció d’àcids al rumen i necessitats de fibra físicament efectiva. JDSci 1997.

Fibra efectiva, mesurar-la

Resum. Mesures de l’efectivitat de la fibra mitjançant proves amb animals. JDSci 1997.

Fibra, efectes ingestió, digestió, segons temps atmosfèric

Resum. Efectes de la fibra sobre la ingestió i digestió segons temps atmosfèric. JDSci 1999.

Fibra efectiva, efectes ingestió i digestibilitat

Article en anglès. Efectes de la fibra efectiva sobre la ingestió i la digestibilitat de la matèria orgànica, i sobre la producció. JDSci 2006.

Font farratgera, ingestió, digestió, producció

Resum. Efectes de la font i la quantitat farratgera sobre la ingestió, la producció de llet i la digestió a vaques de llet. JDSci 1997.