Home » Explotacions Vaques de llet » Alimentació » Efectes de la ració » Fibra i ració » Fibra físicament efectiva, fermentació i AGV

Fibra físicament efectiva, fermentació i AGV

Resum. Relació entre fermentació i producció d’àcids al rumen i necessitats de fibra físicament efectiva. JDSci 1997.

Michael S. Allen. 1997. Relation between fermentation acid production in the rumen and the requirement for physically effective fiber. J Dairy Sci 80: 1447‐1462.