Home » Explotacions Vaques de llet » Alimentació » Efectes de la ració » Fibra i ració » Fibra efectiva, efectes masticació, digestió, acidosi

Fibra efectiva, efectes masticació, digestió, acidosi

Article en anglès. Mètode de determinació de la fibra efectiva, efectes sobre masticació, sobre l'acidosis ruminal i la digestió. JDSci 2006.

W. Z. Yang and K. A. Beauchemin. 2006. Physically Effective Fiber: Method of Determination and Effects on Chewing, Ruminal Acidosis, and Digestion by Dairy Cows. J. Dairy Sci. 89:2618–2633.