Home » Conceptes generals » Digestió » Fermentació al rumen

Fermentació al rumen

Article en francès. Les fermentacions al rumen i la seva optimització. INRA, 1994.

Jouany PP. 1994. Les fermentations dans le rumen et leur optimisation. INRA Prod Anim. 7 (3), p. 207-225.

Molts tipus de productes com per exemple antibiòtics, ionòfors, probiòtics, substàncies tampó, inhibidors del metà, estimuladors de la salivació, inhibidors de les proteases, etc., formen part dels additius del racionament i els resultats del seu ús experimental, sovint, no es corresponen amb la seva integració a escala de les explotacions de vaques. Això, fins a cert punt, és lògic, ja que en ramaderia els factors de variació són molts i molt importants. Per aquest motiu, hem d’estudiar les repercussions econòmiques de l'ús de qualsevol additiu abans d'incloure'l en la ració.