Home » Explotacions Engreix Vedells » Fase acolliment vedells

Fase acolliment vedells

Fase acolliment vedells - Remugants «Ramon Trias Torrent»

Sèrie de fotos de l'acolliment de vedells, per a posterior distribució a les explotacions de cria i d'engreix