Factors que determinen el benefici

Article. Factors que determinen el benefici d'una explotació de vaques de llet. Frisona Española, 2008.

Factores que determinan el beneficio económico de una explotación de vacas
de leche Frisona Española, nº 163, 2008.

GTE 06 GTE 06 [137 Kb]