Extensió tradicional vs altres

Article en anglès. Aquest article revisa les pressions que enfronten l'extensió agrícola convencional amb d'altres enfocaments.