Home » Extensió i Capacitació Agrària » Referències bibliogràfiques » Extensió i cultura institucional

Extensió i cultura institucional

Article en anglès. Els resultats d'investigació i extensió estan influenciats per la cultura institucional i els incentius.