Home » Explotacions Engreix Vedells

Explotacions Engreix Vedells

Recria i engreix de vedells

Recria i engreix de vedells - Remugants «Ramon Trias Torrent»

Presentació del procés d'engreix. Máximo Espadas

Fase acolliment vedells

Fase acolliment vedells - Remugants «Ramon Trias Torrent»

Sèrie de fotos de l'acolliment de vedells, per a posterior distribució a les explotacions de cria i d'engreix

Fase de cria

Fase de cria - Remugants «Ramon Trias Torrent»

Fotos de la fase de cria de vedells destinats a engreix

Fase d'engreix

Fase d'engreix - Remugants «Ramon Trias Torrent»

Fotos de la fase d'engreix de vedells