Home » Explotació vaques de llet » Explotació i sector productor

Explotació i sector productor

La vaca, el pagès, l'explotació i la societat

Un repàs a l'explotació de vaques de llet

Estratègies final quotes (resum)

Resum de l'article: Estratègies per al final de les quotes. INRA, 2012

Estratègies final quotes

Article en francès. Model bioeconòmic per simular estratègies productives per al final de les quotes. INRA, 2012.

L'explotació de vaques de llet a Catalunya

Presentació. L'explotació a Catalunya, característiques del maneig. A Seguí, 2011.

Estudi previsió sense quotes (UE)

Expectativas de los productores de leche europeos para el 2014.  FRISONA ESPAÑOLA Nº 175, 2010.

Conseqüències desaparició quotes a la UE (resum)

Resum i comentaris. Estudi sobre les conseqüències de la desaparició de les quotes. INRA, 2010.

Conseqüències desaparició quotes a la UE

Document en francès. Estudi sobre les conseqüències de la desaparició de les quotes. INRA, 2010.

Futur de l'explotació de vaques de llet a Catalunya (article)

Article per a la revista Enginyers Tècnics Agrícoles. 2010. Les explotacions de vaques de llet en un futur immediat.

L'explotació de vaques de llet a Catalunya (article)

Características de las explotaciones de vacas de leche en Cataluña. Frisona Española, 2010.

Perspectives per a l'explotació de vaques de llet a Catalunya

Llet de vaca i productes lactis a Catalunya: Situació actual i perspectives en l’horitzó 2020. Característiques del sector productor de llet a Catalunya i resultats econòmics
Antoni Seguí Parpal, 2010.

L'explotació de vaques arreu del món

L'explotació de vaques arreu del món - Remugants «Ramon Trias»

Resum sobre macro explotacions de vaques de llet al món, molt allunyades de les de la foto.

El sector productor a Catalunya

Dossier tècnic nº 33, Departament d'Agricultura. 2008.

Estudi previsió sense quotes

Estudi sobre les mesures a aplicar en el sector productor de vaques de llet a Catalunya en una situació previsible sense quotes a la producció. Gestrum, 2008.