Home » Explotacions Vaques de llet » Alimentació » Efectes de la ració » Ració i perfil AG llet » Explotació convencional vs ecològica, AG llet

Explotació convencional vs ecològica, AG llet

Article en anglès. Comparació entre explotacions convencionals i ecològiques en el perfil del greix de la llet. JDSci 2006.

K. A. Ellis, G. Innocent, D. Grove-White,. P. Cripps,. W. G. McLean,. C. V. Howard, and M. Mihm. 2006. Comparing the Fatty Acid Composition of Organic and Conventional Milk. J. Dairy Sci. 89:1938:1950.

Ellis et al., 2006) van portar a terme un estudi, amb l'objectiu de conèixer els factors que afectaven la composició de la matèria greixosa de la llet, sobre 17 explotacions qualificades d'“orgàniques” i 19 qualificades de “convencionals”, quant al seu sistema de maneig (la classificació en explotacions “orgàniques” i “convencionals”  la van portar a terme en funció del maneig (unifeed o no; pasturatge – amb diverses modalitats – o no; quantitat de concentrats per vaca i dia, de menys o més de 6 Kg; ús d’ensitjat de blat de moro o no; altres ensitjats o no; entre d’altres).

Les principals conclusions van ser les següents: la llet de les explotacions “convencionals” i la de les explotacions “orgàniques” no diferia pel que fa a contingut d'àcids grassos saturats, no obstant això, les “orgàniques” tenien una proporció més alta d'àcids grassos poliinsaturats i una proporció més baixa d'àcids grassos monoinsaturats. Pel que fa als grups d'àcids n-3 (omega-3) i n-6[1], el contingut de n-3 en les “orgàniques” era 1,7 vegades superior al de les “convencionals”, i no es van trobar diferències en contingut de n-6, ni en contingut d'àcid linoleic conjugat (isòmers C18:2 cis-9 trans-11), ni tampoc en àcid vacènic (C18:1 trans-11).

A part d'aquestes conclusions destaca en l'estudi la influència de l'estació, del maneig de l'explotació i dels factors nutricionals. Per exemple, per al conjunt d'explotacions (“orgàniques” i “convencionals”) la proporció d'àcids grassos saturats era superior en els mesos de tardor i hivern si la comparàvem amb els mesos de primavera i començaments d'estiu. Vam comprovar, a més a més, que l'efecte explotació –maneig – l'efecte producció – nivell de producció – i l'efecte raça – Holstein pura o Holstein Frisian – influïen de manera conjunta en la proporció d'àcids n-3 (omega 3). D'aquestes relacions, podem destacar, per exemple, que amb el mateix nivell productiu, les explotacions “orgàniques” tenien una proporció més alta de n-3 en la llet, i que en les explotacions “convencionals” les de menys nivell productiu tenien més proporció de  n-3. També hem d'esmentar que el pasturatge el van associar amb nivells més alts de n-3, i que l'ús de racions unifeed amb elevat contingut de concentrat l’associaven a proporcions més baixes de n-3 en la llet. Pel que fa al grup d'àcids grassos n-6, la seva proporció en la llet era superior en els inicis de primavera i inferior en els mesos de tardor.


[1] Grup n-3 (omega-3) compost per C18:3 (a linoleic), C20:3, C20:5, C22:5 i C22:6. Grup n-6 compost per C18:2, C18:3 (γ linoleic) C20:3 i C20:4. El grup n-3 està provat que augmenta en els humans la funció neurològica, protegeix davant de problemes coronaris del cor, i prevé d'alguns càncers.

Maneig i AG 01 Maneig i AG 01 [1.018 Kb]