Evolució resultats (2002-2005)

Article. Evolució del resultats econòmics d'un grup d'explotacions (2002 a 2005). Frisona Española, 2006.

Evolución de los resultados de la gestión económica de un grupo de explotaciones de Cataluña (2002-2005). Frisona Española Nº 156. 2006.

GE 01 GE 01 [214 Kb]