Home » Explotacions Vaques de llet » Alimentació » Efectes de la ració » Ració i perfil AG llet » Ensitjat blat de moro i herba, AG llet

Ensitjat blat de moro i herba, AG llet

Article en anglès. Influència del reemplaçament d'una part d'ensitjat de blat de moro per herba sobre el greix i components. JDSci 2006.

S. Couvreur, C. Hurtaud, C. Lopez, L. Delaby, and J. L. Peyraud. 2006. The Linear Relationship Between the Proportion of Fresh Grass in the Cow Diet, Milk Fatty Acid Composition, and Butter Properties. J. Dairy Sci. 89:1956–1969

 
Couvreur et al. van plantejar reemplaçar una part d'ensitjat de blat de moro per herba verda, en diferents quantitats, per estudiar els seus efectes en les característiques de la llet i en les propietats de la mantega. Les racions es van formular per al mateix nivell energètic[1]. La conclusió que en podíem extreure era que per a cada 10% d'incorporació d'herba verda, en percentatge de MS, s'incrementava en 0,21 kg/dia la producció de llet. Així mateix, la incorporació d'herba verda provocava la baixada de la taxa de greix, augmentant els àcids grassos insaturats i reduint els saturats. Per a aquelles zones on encara és possible el racionament alimentari amb herba verda són interessants aquests tipus d'investigacions, ja que obre la possibilitat de rendibilitzar la producció ecològica a través de la revaloració del producte obtingut.


[1] Les racions estaven calculades per a una potencialitat energètica equivalent a una producció entre 24 i 26 litres de llet. Van comparar racions amb 0% d'herba verda sobre el contingut de MS farratgera de la ració, amb el 30%, amb el 60% i amb el 100%.