Home » Conceptes generals » Metodologia » Disseny experimental

Disseny experimental

Idees i conceptes sobre el disseny experimental i l’anàlisi estadística. A. Seguí a partir d'apunts.

A partir d’uns apunts lliurats per Orozco (Orozco F. 1984. Apunts seminari Experimentació Agrària. Document fotocopiat. SEA. Reus) i d’apunts trets al seminari, juntament amb l’experiència personal es composen aquest apunts.