Home » Conceptes generals » Digestió

Digestió

Fermentació al rumen

Article en francès. Les fermentacions al rumen i la seva optimització. INRA, 1994.

Modificar fermentació ruminal

Quadre resum. Components emprats per modificar les fermentacions del rumen i llocs on actuen. (Van Nevel et Demeyer 1988 citat a Jouany, 1994)

Nutrients

Quadre resum. Funció dels diferents nutrients.

Sucs digestius i enzims

Quadre resum. Sucs digestius i enzims.

Microbiologia ruminal

Presentació. Microbiologia ruminal. M.A. Garrote, A. Seguí. 2005.