Condició corporal

Seguiment del racionament (condició corporal)

Presentació. La condició corporal i el racionament.