Home » Conceptes generals » Etologia » Comportament a la menjadora

Comportament a la menjadora

Article en anglès. Com afecta el comportament de la vaca la freqüència del subministrament de l'aliment. JDSci 2005.

T. J. DeVries, M. A. G. von Keyserlingk, K. A. Beauchemin. 2005. Frequency of Feed Delivery Affects the Behavior of Lactating Dairy Cows. J. Dairy Sci. 88:3553–3562.

Van estudiar la influència del nombre de distribucions sobre el temps emprat en menjar i en descansar de les vaques.

En aquest estudi[1] van demostrar que les vaques dediquen més temps a menjar sense reduir el temps de descans si tenen més distribucions diàries d’unifeed. Per exemple, van comprovar que si es passava d'una distribució a dues s'augmentava el temps per menjar en 10 minuts (303,8 minuts van dedicar a menjar les de dues distribucions, i 293,5 minuts les d'una sola distribució). També van observar que com més distribucions es feien, el temps que passaven a la menjadora després de cada munyiment era més breu. I, potser el més important, que les vaques escollien menys els aliments.  Les vaques menjaven, per tant, amb més tranquil·litat.


[1] Vaques entre el quart i el cinquè mes de lactació, producció mitjana 42,5 ± 8,5 litres, amb ració unifeed composta per farratges (ensitjat de blat de moro, ensitjat de raigràs, fenc d’alfals i fenc de raigràs), 49% MS, i concentrats (barreja de blat de moro i ordi aixafats; barreja concentrada – tortó de soia, ordi, destil·leries, melassa, greix i minerals), 51%. El consum mitjà de MS va ser de 24,6 ± 0,7 Kg.

Etologia 02 Etologia 02 [307 Kb]