Home » Explotació vaques de llet » Alimentació » Efectes de la ració » Ració i perfil AG llet » Complementació amb lípids i AG llet

Complementació amb lípids i AG llet

Article en francès. Métabolisme ruminal et digestion des acides gras longs chez le ruminant : le point des connaissances récente. INRA, 2012

M. Doreau, V. Fievez, A. Troegeler-Meynadier, F. Glasser. 2012. Métabolisme ruminal et digestion des acides gras longs chez le ruminant : le point des connaissances récente. INRA Prod. Anim., 25 (4), 361-374.

Revisió exhaustiva sobre la complementació en lípids de les racions i efectes sobre el metabolisme i la producció.

INRA 2012 N4 INRA 2012 N4 [726 Kb]