Home » El sector lleter » Competència i preus (ACCO)

Competència i preus (ACCO)

Estudi: Els preus en el sector lacti de Catalunya: existeixen riscos per a la competència?

Autoritat Catalana de la Competència

http://www20.gencat.cat/docs/economia/80_ACCO/Documents/Arxius/Actuacions/AS%2007-2012%20sector%20lactic.cat.pdf