Home » Explotacions Vaques de llet » Ingredients » Característiques aliments » Caracterització Farratges a Catalunya

Caracterització Farratges a Catalunya

Projecte Final de Carrera d’Enginyeria Agrònoma: Valoració nutritiva dels farratges cultivats i subproductes i creació d’una taula d’aliments pròpia del sector ramader català

Autor: Víctor Martínez García

 

L’objectiu d’aquest projecte era implementar una taula específica de farratges i subproductes pròpia de la regió ramadera per al seu ús en racionament de vaques de llet. Dades subministrades pel Laboratori del Departament d'Agricultura a Cabrils.