Home » VAQUES DE LLET » Ingredients » Característiques aliments

Característiques aliments

Característiques sensorials aliments

Resum comentat de l'article INRA, 2013: Característiques sensorials dels aliments i comportament remugants.

Favreau-Peigné A., Baumont R., Ginane C. 2013. Les rôles des característiques sensorielles des aliments dans le comportament alimentaire des ruminants domestiques. INRA Prod. Anim., 26 (1), 25-34.

 

Caracterització Farratges a Catalunya, Resum

Resum del PFC i actualització dels resultats.

Valoració nutritiva dels farratges i subproductes a Catalunya. Taula d'aliments pròpia per a les explotacions de Catalunya. 2013.

Característiques dels aliments

Presentació. Els aliments. Centre d'Experiències i Capacitació Agrària de Menorca. M. Espadas.

Micotoxines als aliments

Resum de l'article sobre micotoxines en els aliments per a remugants. INRA, 2002.

Característiques generals dels ingredients

Presentació sobre les característiques dels principals ingredients per a vaques de llet.

Valoració nutritiva, variabilitat

Resum de l'article sobre variabilitat en la valoració nutritiva dels aliments. JDSci 1998.