Home » Explotacions Vaques de llet » Ingredients » Característiques aliments

Característiques aliments

Caracterització Farratges a Catalunya, Resum

Resum del PFC i actualització dels resultats.

Valoració nutritiva dels farratges i subproductes a Catalunya. Taula d'aliments pròpia per a les explotacions de Catalunya. 2013.

Caracterització Farratges a Catalunya

Projecte Final de Carrera d’Enginyeria Agrònoma: Valoració nutritiva dels farratges cultivats i subproductes i creació d’una taula d’aliments pròpia del sector ramader català

Autor: Víctor Martínez García

Característiques dels aliments

Presentació. Els aliments. Centre d'Experiències i Capacitació Agrària de Menorca. M. Espadas.

Micotoxines als aliments

Resum de l'article sobre micotoxines en els aliments per a remugants. INRA, 2002.

Característiques generals dels ingredients

Presentació sobre les característiques dels principals ingredients per a vaques de llet.

Valoració nutritiva, variabilitat

Resum de l'article sobre variabilitat en la valoració nutritiva dels aliments. JDSci 1998.