Buina

Buines, observació

 Quadre resum sobre l'observació de les buines.

Racionament eficàcia i fems

Resum d'un capítol d'un llibre i de dos articles. Racionament i eficàcia.