Home » Conceptes generals » Etologia » Benestar en remugants

Benestar en remugants

Article en francès. Factors que determinen el benestar dels remugants en producció. INRA, 2007.

L. Mounier, M. Marie, B.J. Lensink. 2007. Facteurs déterminants du bien-être des ruminants en élevage. INRA Prod. Anim., 20 (1), 65-72.

Quan parlem de benestar animal amb freqüència no se sap què significa per a la producció, de manera que es podria definir el  benestar animal com aquelles condicions que ha de complir una explotació per tal de permetre l'expressió normal dels comportaments essencials dels animals, que són el repòs, el desplaçament, l'alimentació i la beguda, sense que això provoqui cap incidència negativa sobre la salut de l'animal. A partir d'aquí l'enginyer, juntament amb el ramader hauran de dissenyar l'estabulació per tal d'aconseguir aquest benestar a través del maneig. Així com el racionament alimentari col·lectiu de les vaques ha d'apropar-se al racionament individual, l'estabulació ha d'aproximar-se a les condicions naturals.

Segons aquests autors la jerarquia en el boví s'estableix per edat, la grandària i la presència i la dimensió de les banyes.

Etologia 01 Etologia 01 [751 Kb]