Home » Explotacions Vaques de llet » Alimentació » Bases, necessitats, formulació

Bases, necessitats, formulació

Eficiència nutritiva i robustesa

Resum i comentaris a l'article Modélisation de l’efficience et de la robustesse chez les ruminants, le point de vue nutritionnel. Daniel SAUVANT. INRAE Prod. Anim., 2020, 33 (1), 53-64.

Tracta de l'eficiència i la robustesa dels remugants. Alerta sobre la selecció feta només en el rendiment lleter. El sistema INRA-2018 inclou models sobre eficiència i robustesa

Anàlisi de diverses racions per a vaques de llet

A partir de diversos reportatges de la revista PLM (setembre i octubre 2014) estudiem algunes racions

Les racions formulades

Les racions formulades - Remugants «Ramon Trias Torrent»

Article on s'estudien sis racions formulades, juntament amb una ració transcrita a PLM

 

Bases del racionament, necessitats

Presentació. Bases del racionament. Necessitats. Ingestió.

Formular i plantejar una ració

Presentació. Formulació i plantejament d'una ració. Exemples. Ració única.

Taxa de substitució farratge per concentrat

Presentació. Taxa de substitució farratge per concentrat.

Taxa de substitució farratges per concentrats. Exemple.

Exemple taxa de substitució farratges i concentrats.

Racionament aminoàcids

Presentació. Racionament aminoàcids.

Bases del racionament INRA

Document en francès. Explica les bases i canvis en el racionament, és l'actualització INRA 2007.

Sistema CORNELL

Document en anglès. Mètode o sistema CORNELL per a la comprovació de racions. Cornell 2004.

Sistemes EUA

Resum. Compara diferents sistemes de racionament a EUA. JDSci 1998.

Depressió digestibilitat energia

Resum. La depressió de la digestibilitat de l'energia de les racions. 1982.

Repleció, concepte

Presentació. Concepte de repleció. Centre d'Experiències i Capacitació Agrària de Menorca. M. Espadas.

Minerals, recomanacions P

Article en francès. Recomanacions aportacions en P. INRA, 2003

Minerals, recomanacions P

Article en francès. Recomanacions aportacions en P. INRA, 2005 a

Minerals, aportacions P

Article en francès. Recomanacions aportacions en P. INRA, 2005 b

Oligoelementos

Resumen sobre els oligoelements. Jordi Maynegre Santaulària.

 


Ingestió, equacions de predicció

Resum de l'article Evaluation of alternative equations for prediction of intake for holstein dairy cows. Roseler DK. et al. 1997. 1997 J D Sci 80:864‐877.

Ingestió, equacions de predicció

Resum de l'article: Development and evaluation of equations for prediction of feed intake for lactating holstein dairy cows. Roseler DK. et al. 1997 J Dairy Sci 80:878‐893.

Ingestió pastura

Article en francès. Predicció de la ingestió en vaques pasturant. INRA, 2005.

Ingestió i producció

Presentació. Ingestió i producció de llet. Centre d'Experiències i Capacitació Agrària de Menorca. A. Allés, M. Espadas.

Cálcul de racions

Presentació. Càlcul de racions base. Centre d'Experiències i Capacitació Agrària de Menorca. M. Espadas.