Home » Explotacions Vaques de llet » Bases i Maneig

Bases i Maneig

Factors climàtics i producció

Article en anglès. Els factors climàtics i la producció de llet. JDSci 1988.

Factors de producció de proteïna

Revisió bibliogràfica sobre els principals factors relacionats amb el contingut en proteïna de la llet. Carlos Zaragoza, 1998.

Condició corporal i producció de proteïna

Relacions entre la producció i el contingut de proteïna amb els factors de la producció de llet. Carlos Zaragoza, 1998.

Condició corporal i producció de proteïna

La relació entre la condició corporal i la producció de proteïna. Treball d'investigació. Marta Masalles, 1996.

Eficiència energètica en les explotacions de vaques de llet

Eficiència energètica en les explotacions de vaques de llet - Remugants «Ramon Trias Torrent»

ESTUDI DEL POTENCIAL DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES DE MENORCA

Eficiència energètica en les explotacions de vaques de llet (PRESENTACIÓ)

Eficiència energètica en les explotacions de vaques de llet (PRESENTACIÓ) - Remugants «Ramon Trias Torrent»

Resum i presentació de l'ESTUDI DEL POTENCIAL DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES DE MENORCA

Cria i recria de vedelles reposició

Cria i recria de vedelles reposició - Remugants «Ramon Trias Torrent»

Presentació sobre les etapes de cria i recria de vedelles. Máximo Espadas.

De la reproducció al part

Presentació sobre la reproducció fins el part en vaques de llet. Máximo Espadas.

Explotació i competitivitat

Article. La competitivitat en les explotacions de vaques de llet. Frisona Española, 2008.

Millora maneig explotació a l'Alt Empordà

Proposta de millora del maneig d’una explotació de vaques de llet a l’Alt Empordà a partir de l’anàlisi de gestió integral. M. Nogué, 2008.

Racionament i qualitat de llet (pastura Menorca)

La qualitat de la llet segons la modalitat del racionament alimentari dins del sistema de pastura a Menorca. S. Olives, 2009.

Sistema amb recursos propis

Presentació. L’alimentació a partir dels recursos propis. Adequació del sistema productiu de l’explotació. 2010.

Explotacions ecològiques Baixa Normandia

Document en francès. Viure de la llet i de la carn, explotacions ecològiques a la Baixa Normandia. Institut de l'Élevage. 2009