Avaluació genètica

Resum. Com es du a terme una avaluació genètica en vaques de llet.