Home » Explotacions Vaques de llet » Selecció i millora genètica » Aplicació informàtica: Interval entre parts i marge econòmic

Aplicació informàtica: Interval entre parts i marge econòmic

Full de càlcul on es simula la producció d'una vaca, el cost de l'alimentació i els ingressos, segons sigui l'interval entre parts. A. Seguí.

Per exemple, una vaca multípara que ha fet 9.000 l en la lactació anterior en 389 dies, amb 3,5% de greix. El pic de la lactació (previsió) serà igual a 37,56 al 3,7% (llet estàndard). A partir d'aquí, si considerem un interval entre parts igual o superior a 12, la producció diària durant el 10è mes de lactació es calcularà així: per a multípara, valor del pic multiplicat per 0,965*(0,93^4), igual, en el cas de l'exemple, a 23,41; per a primípara valor del pic multiplicat per 0,95*(0,9^4). Si l'interval és superior a 13, el valor de la producció diària en el 11è mes serà igual al producte del pic per  0,965*(0,93^5), en aquest cas igual a 21,07. I així per als casos d'interval superior a 14 es calcularà la producció diària del 12è mes de lactació, i per als intervals superiors a 15 mesos es calcularà la producció diària al 13è mes, etc. A partir d'aquí es calcula la producció de cada mes extra, del 11è mes, 12è etc. En definitiva, es tracta de calcular la producció d'una lactació per als casos d'interval entre parts de 12 a 16, i els valors de la producció de dues lactacions consecutives i els mesos totals en lactació per aquestes dues:

   

Producció total una lactació

Producció total dues lactacions

Mesos lactació

Interval entre parts

   

Producció total 10è mes lactació, IP >= 12

702,34

7.136,47

14.272,93

20,00

12,00

Producció total 11è mes lactació, IP >= 13

632,10

7.768,57

15.537,14

22,00

13,00

Producció total 12è mes lactació, IP >= 14

568,89

8.337,46

16.674,92

24,00

14,00

Producció total 13è mes lactació, IP >= 15

512,00

8.849,46

17.698,92

26,00

15,00

Producció total 14è mes lactació, IP = 16

460,80

9.310,26

18.620,53

28,00

16,00

Aquesta taula, generada al full de càlcul, ens diu, per exemple, que si, per a la vaca en qüestió, l’interval entre parts és de 14 (veure 3a. línia de la taula), la producció total en dues lactacions serà de 16.674,92 litres, en 24 mesos.

Si el cost de l’alimentació per vaca i dia (unifeed per al conjunt) és de 3,97 €/vaca i dia, i el preu de la llet és de 30 ct./l, ingressarà per vaca 16.674,92 x 0,30 = 5002,48€, i, al seu torn, el cost serà de 3,97 x 24 x 30 = 2858,4€, per tant, el marge d’aquestes dues lactacions serà de 5.002,48 – 2.858,40 = 2.144,08€, i ara podem calcular el marge brut €/mes i vaca (89,34), el marge brut €/dia i vaca (0,29), i el marge brut/l (12,8581). El més important es veure com el marge brut de dues lactacions augmenta amb l’interval entre parts, a més interval més marge total (de 1.899,88 a 2.251,36, de 12 mesos a 16 mesos d’interval), i, en canvi, els índexs MB/vaca i mes, MB/vaca i dia i MB/l disminueixen com més alt és l’interval entre parts. Es perd eficiència, rendiment. Sí, es té més producció però a més cost.