Home » El sector lleter » Aplicació informàtica: Eina per a la simulació seguiment preus

Aplicació informàtica: Eina per a la simulació seguiment preus

Aplicació informàtica: Eina per a la simulació seguiment preus - Remugants «Ramon Trias Torrent»

Aplicació informàtica per al seguiment de preus en el sector lleter

Aquesta aplicació complementa el document Fons de Garantia del sector