Home » Vedells » Aplicació informàtica: Costos en vedells

Aplicació informàtica: Costos en vedells

Aplicació Excel sobre costos en engreix de vedells. A. Cañavate, 2011.

Es tracta de diferents fulls de càlcul, amb el mateix format, on s'inclouen les despeses i característiques més importants de l'engreix de vedells. Des de frisó a creuats i pasters. Només té el valor d'exemple, i podem canviar els valors de les celdes permeses. En cas de voler desactiva les protegides us podeu adreçar al grup.