Home » VAQUES DE LLET » Alimentació

Alimentació

Contingut

Contingut - Remugants «Ramon Trias Torrent»

El capítol de la ALIMENTACIÓ és el més extens, amb quatre apartats:

 
BASES, NECESSITATS, FORMULACIÓ (documents i presentacions sobre les necessitats nutritives, la formulació de racions, etc. Seguint en la seva major part l'escola INRA, incloent, també altres sistemes - Cornell, NRC -)

 
MANEIG DEL RACIONAMENT, amb tres carpetes: MANEIG EN GENERAL;  UNIFEED; PASTURA

 
EFECTES DE LA RACIÓ, amb quatre carpetes: RACIÓ I PRODUCCIÓ; FIBRA I PRODUCCIÓ; RACIÓ I AG LLET; PROTEÏNA; GREIX

 
SEGUIMENT DEL RACIONAMENT, amb tres carpetes: CONDICIÓ CORPORAL; UREA; FEMTES