Home » Explotació vaques de llet » Allotjaments » Aixecar-se al cubicle

Aixecar-se al cubicle

Vídeo de com s'aixeca la vaca al cublicle. Jeure i aixecar són les accions que marquen les mides del cubicle.