Home » Explotacions Vaques de cria » 1b. Maneig vaques de cria a la muntanya

1b. Maneig vaques de cria a la muntanya

Sistematització i millora de l’aprofitament de pastures d’estiu al poble de bagà, per a l’explotació de vaques de cria. J. Noguera, 2005

Projecte final de carrera.

El projecte es divideix en tres parts, a la primera es descriu amb detall l’entorn i les característiques principals de l’aprofitament de les pastures comunals del poble de Bagà a l’Alt Berguedà, així com també l’evolució del seu sector agrícola i ramader dels darrers 25 anys, tant pel que fa a explotacions estants com el nombre d’animals que han fet l’aprofitament d’aquestes pastures. A la segona es descriu l’explotació de vaques de cria Torre de Foix, característica de la zona, i en la tercera part s’avalua econòmicament aquest tipus d’explotacions i el seu sistema de maneig i es fan una sèrie de propostes de millora. Es conclou que el sistema de maneig de l’explotació estudiada és apte per fer front a nous plantejaments de política ramadera, ja que es basa en el coneixement del bestiar i de l’entorn.