Home » Vedells » 1a. Bases de la producció de carn

1a. Bases de la producció de carn

Presentació. Aspectes bàsics de la producció de carn de boví. A. Seguí, C. Zaragoza, 2008.