Home » 1.- Guies Aplicacions

1.- Guies Aplicacions

01.- Valoració nutritiva

Valoració nutritiva dels farratges i dels concentrats, segons el mètode INRA-2007

Actualitzat, 2013

02.1.- Bases del racionament, necessitats

Presentació. Bases del racionament. Necessitats. Ingestió. En base INRA-2007

02.2.- Formular i plantejar una ració

Presentació. Formulació i plantejament d'una ració. Exemples. Ració única.

03.- Guia aplicació racionament oví

En aquesta guia s'explica com calcular racions al mínim cost, i d'on surten les fórmules emprades per al càlcul de necessitats. Si aquest fitxer adjunt es posa a la mateixa carpeta de l'Aplicació EXCEL es podrà accedir des de la mateixa aplicació. En base INRA-2007

 

04.- Guia aplicació racionament caprí

En aquesta guia s'explica com calcular racions al mínim cost, i d'on surten les fórmules emprades per al càlcul de necessitats. Si aquest fitxer adjunt es posa a la mateixa carpeta de l'aplicació EXCEL es podrà accedir des de la mateixa aplicació. En base INRA-2007

05.1.- Manual per a l'aplicació Racionament Equí

Racionament d'equí (Descripció i manual)

05.2.- Presentació Racionament Equí

Presentació Racionament Equí: guia per a l'aplicació