Curs Racionament a MENORCA

Curs a Sa Granja, febrer 2018

«FORMULA TU MATEIX LES RACIONS PER A VAQUES DE LLET» Nou espai al web, específic per als interessats en el racionament de vaques de llet a Menorca

Espai del web específic per als assistents al curs. A mesura que es vagin introduint aplicacions o canvis s'avisarà. De moment hi ha disponibles les aplicacions informàtiques (formular racions, valorar ingredients, valoració sensorial) i els apunts per al desenvolupament del curs. Moltes coses van quedar sense explicar, i, segur, quan es facin servir les aplicacions sorgiran dubtes. Estem a punt per contestar i, si és possible, aclarir consultes. En definitiva, es crea un espai obert per al racionament alimentari de vaques de llet a Menorca i amb especial atenció a la pastura.

Apunts sobre racionament

Curs a Sa Granja febrer 2018

Apunts sobre pastura

Curs a SA GRANJA, febrer 2018

Farratges i pastura Presentació

Curs Sa Granja febrer 2018

Aplicació Racionament MENORCA

Curs Sa Granja febrer 2018. CÀLCUL RACIONS "NOU"

Valoració sensorial farratges EXCEL

Curs Sa Granja febrer 2018. Com determinar sensorialment el valor d'un fenc o d'un ensitjat. Aplicació sencilla d'EXCEL

Valoració sensorial farratges

Curs Sa Granja febrer 2018

Aplicació valoració ingredients

Curs Sa Granja febrer 2018

Benvinguts al Grup de Remugants "Ramon Trias"

Benvinguts al Grup de Remugants "Ramon Trias" - REMUGANTS "Ramon Trias"

El Grup de Remugants el formem professionals, que tot i ser heterogenis, tant en l'àmbit professional com en el personal, ens uneix un sentit d’amistat i la participació en alguna part del sector agropecuari, majoritàriament en el de remugants, tant en l’aspecte productiu com en el transformador. Cadascú té la seva activitat, la seva feina, o la manca de feina, i la seva responsabilitat.


Intercanviem coneixements i experiències i els posem a l’abast de tothom. Exposem allò que sabem, allò que hem après, i indiquem les fonts. Ni tenim ni defensem, necessàriament, cap posició en comú, tret de l’esperit de recerca de les múltiples facetes que pot tenir un fet.